Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.

logo

Toimintakyvyn arviointi  •  Yksilötoimintaterapia  •  Pari- ja ryhmätoimintaterapia  •  Koulutus  •  Taideterapia  •  Dialoginen työnohjaus  •  Projektityö  •  Apuvälinearviointi  •  Konsultointi, neuvonta, ohjaus

Toimintaterapia Mitera - jo vuodesta 1989

Tuotamme yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa lapsi-, nuoriso- ja aikuisneurologisille ja psykiatrisille asiakkaille, sekä voimavarakeskeistä dialogista työnohjausta ja kuvataideterapiaa sekä NEPSY-valmennusta yksilöille ja ryhmille.

Toimimme yksityisenä palveluntuottajana yksilöllisesti, joustavasti ja monipuolisesti siinä ympäristössä, mikä asiakkaalle parhainta on, eettisiä periaatteita ja yhteiskunnan velvoitteita noudattaen.

Työtämme ohjaavat tiimityö, työnohjaukset ja koulutukset. Tiimiimme kuuluu kokeneita, vuosia alalla toimineita terapeutteja, sekä uusinta tietoa omaavia juuri valmistuneita ammattilaisia.

Miteran arvot

Luovuus
Joustavuus
Täsmällisyys
Toisen ihmisen kunnioittaminen
Asioiden sujuvuus
Luotettavuus
Pysyvyys
Kehittyminen
Paikallistuntemus

Diagnoosi

esim. CP-vammat
Kehitysvammat
Autismi
Asperger
Oppimisvaikeudet
Tarkkaavaisuushäiriöt
Aivoverenkiertohäiriöt
Onnettomuuksien jälkitilat
Selittämättömät kehitysviiveet
Psykiatriset diagnoosit

Tavoitealueet

esim. Toiminnan ohjailu
Hienomotoriikka
Karkeamotoriikka
Sensomotoriikka
Itsestä huolehtimisen taidot
Hahmotuksen osa-alueet
Ryhmävuorovaikutustaidot
Asiointi
Ajankäytön hallinta

Asiakkaat

Ikäjakauma 2 - 90 v

AAA Korkein luottoluokitusAAA Korkein luottoluokitusAAA Korkein luottoluokitus

aaa 15   luottoluokitusluottoluokitus

 

FacebookOlemme myös Facebookissa.