Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.

logo

Toimintakyvyn arviointi  •  Yksilötoimintaterapia  •  Pari- ja ryhmätoimintaterapia  •  Koulutus  •  Taideterapia  •  Dialoginen työnohjaus  •  Projektityö  •  Apuvälinearviointi  •  Konsultointi, neuvonta, ohjaus

Kommentteja toimintaterapiasta

Terapiassa käyvienlasten ja aikuisten kommentteja

"Osataan ottaa se juttu mikä pitää."

"Sähköpyörätuolilla ajaminen, kaupoissa ja kirjastossa käynti."

"Maalaus yhdessä on kivaa."

"Mukavaa kun oppii asioita, joita ei ole muutoin oppinut."

"Pistetään tekeen sellaista mikä on oikeasti hyödyllistä."

"Arkipäivän asiat tärkeitä."

Miten vanhemmat ja lähiympäristö ovat kokeneet toimintaterapian hyödyn?

"Kiinnostus kotitöihin lisääntynyt."

"Antanut tyttärelleni itseluottamusta sekä auttanut häntä kehityksessään eteenpäin."

"Kadonneet taidot löytyneet jollakin tasolla, koska ihmettähän ei voi vaatia eikä odottaa."

"Kehontuntemus ja hienomotoriikka edistyneet."

"Kehon hallintaan & tasapainoiluun ollut hyötyä."

Entä miten Miteran toimintaterapeutit jaksavat työssään ja miksi kokevat sen hyödylliseksi?

"Asiakkaiden erilaisuus tekee päivistä mielekkäitä."

"Terapiaa voi toteuttaa monissa ympäristöissä: vastaanotolla, kotona, kouluissa, päiväkodeissa."

"Kun löytää yhteisen sävelen asiakkaan kanssa ja tietää, että asiakkaan lähiympäristö on mukana toteuttamassa yhteisiä tavoitteita, silloin työ on antoisaa."

"Työaikoja voidaan muokata asiakkaan ja / tai terapeutin aikataulut huomioiden."

"Näkee edistymistä, joskus se on vuosien yhteistyön tulos tai joskus nopeasti tapahtuva muutos."

Kaksikätinen työskentely, hahmottaminen ja toiminnan ohjailu harjaantuvat esim. leipomalla. Taustalla tarkat standardoidut testistöt, joiden pohjalta toiminnat valitaan.

Kaksikätinen työskentely, hahmottaminen ja toiminnan ohjailu harjaantuvat esim. leipomalla. Taustalla tarkat standardoidut testistöt, joiden pohjalta toiminnat valitaan.

Keskikehon hallinta, jota harjoitellaan mm konttaamalla erituntuisilla alustoilla, tähtää käsien käytön kehittymiseen . Luontoympäristö motivoi lasta ylittämään rajojaan.

Keskikehon hallinta, jota harjoitellaan mm. konttaamalla erituntuisilla alustoilla, tähtää käsien käytön kehittymiseen. Luontoympäristö motivoi lasta ylittämään rajojaan.

Leikkitaitojen oikea-aikainen kehittyminen on pohja koulutaidoille ja opiskeluvalmiuksille. Mitä aikaisemmin lasta päästään tukemaan, sitä terveempi kuva itsestään toimijana hänelle muodostuu.

Leikkitaitojen oikea-aikainen kehittyminen on pohja koulutaidoille ja opiskeluvalmiuksille. Mitä aikaisemmin lasta päästään tukemaan, sitä terveempi kuva itsestään toimijana hänelle muodostuu.

Motivoituminen toimintaan lähtee omista valinnoista. Haastaviakin asioita jaksaa harjoitella jos ilo, keveys ja kohtaaminen ovat terapiatilanteissa läsnä.

Motivoituminen toimintaan lähtee omista valinnoista. Haastaviakin asioita jaksaa harjoitella, jos ilo, keveys ja kohtaaminen ovat terapiatilanteissa läsnä.

 

FacebookOlemme myös Facebookissa.